تانک استیل استینلس تک جداره و دو جداره

Tanque de acero inoxidable de pared simple e doble

Tanque de acero inoxidable de pared simple e doble utiliza para mezclar materiales e es producible de diversas capacidades.