فارس ماشین

مخترع دستگاه دانه کن انار و تنها تولیدکننده قانونی دستگاه دانه کن انار در ایران

فارس ماشین

مبتکر و تنها تولید کننده دستگاه دانه کن انار در ایران
طراح و سازنده خطوط تولید آبمیوه ، ترشیجات،شوریجات و ساخت و طراحی کارخانجات صنایع غذایی.
فهرست