محصولات انار دانه کن

فارس ماشین

مخترع دستگاه دانه کن انار و تنها تولیدکننده قانونی دستگاه دانه کن انار در ایران

warning

در ماههای شهریورماه , مهرماه و آبان ماه تحت هیچ شرایطی سرویس و تعمیر پذیرفته نمیشود.

فارس ماشین

مبتکر و تنها تولید کننده دستگاه دانه کن انار در ایران
طراح و سازنده خطوط تولید آبمیوه ، ترشیجات،شوریجات و ساخت و طراحی کارخانجات صنایع غذایی.
محصولات انار دانه کن
محصولات انار دانه کن
محصولات انار دانه کن