قرارداد مابین مهندس کریمی و آقای JAIME NAZAL از کشور شیلی، صاحب برند معروف لباس KAYSER جهت انتقال تکنولوژی ماشین آلات فرآوری میوه انار

قرارداد مابین مهندس کریمی و آقای JAIME NAZAL از کشور شیلی، صاحب برند معروف لباس KAYSER جهت انتقال تکنولوژی ماشین آلات فرآوری میوه انار