لوح تقدیر مهندس کریمی از جهاد کشاورزی نیریز به پاس زحمات ایشان در جهت طراحی و ساخت ماشین آلات کارخانه قطرونار

لوح تقدیر مهندس کریمی از جهاد کشاورزی نیریز به پاس زحمات ایشان در جهت طراحی و ساخت ماشین آلات کارخانه قطرونار