تانک استیل استینلس تک جداره و دو جداره

تانک استیل استینلس تک جداره و دو جداره

تانک استیل استینلس تک جداره و دو جداره جهت میکس کردن مواد استفاده میشود و با ظرفیتهای مختلف قابل ساخت است.

فارس ماشین طراح، سازنده و راه انداز ماشینهای خطوط تولید آبمیوه، رب انار، خیارشور میباشد.